การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง: 
กรุงเทพมหานคร เขต 11
อำเภอ/เขต: 
เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง (เฉพาะแขวงสนามบิน)
ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด: 
14 ต.ค. 2520
ที่อยู่: 
พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 
02-2700036
โทรสาร: 
02-2796086
อีเมลล์: 
jum1410@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา: 
เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา: 
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี: 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: 
  • MASTER OF LOWS, INDIANA UNIVERSITY,USA
  • MASTER OF LOWS, THE GEOGE WASHINGTON UNIVERSITY,USA
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต4 (พญาไท บางซื่อจตุจักร หลักสี่)
  • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  • เลขานุการปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายจรัญ ภัททิยกุล)