การเลือกตั้ง
ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่: 
3
ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด: 
15 พ.ค. 2485
ที่อยู่: 
พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 
02-2700036
โทรสาร: 
02-2796086
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา: 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี - โรงเรียนอำนวยศิลป์
ปริญญาตรี: 
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 8
 • พ.ศ. 2519 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2522 - 2523โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2530 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2519 เลขานุการรมว.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2523-2526 รมช.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2526 - 2529 รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2529 - 2531 รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2531-2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2535-2538 รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2541 - 2543 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2543 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2546 - 2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. 2525 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2526 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)