การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง: 
กรุงเทพมหานคร เขต 14
อำเภอ/เขต: 
เขตบางเขน
ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่: 
พรรคประชาธิปัตย์ : 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 
โทร.02-270-0036
โทรสาร: 
โทรสาร.02-279-6086
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา: 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท: 
มหาวิทยาลัย โดมินิกัน แห่งซานราเฟล รัฐแคลิฟอเนีย
ประวัติการทำงาน
  • 2546-2547 ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำกรุงเทพฯ (BDOC)
  • 2547-ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อทะเล
  • 2552-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานและติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศชอ.)
  • 2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย